Puluomis hakda

img hakda

Biz kim

PULUOMIS “YUSING” toparynyň giňişleýin bölümi.Biz size ideal durmuşy döretmäge kömek edýäris, çalt jogap berýäris, güýçli innowasiýa, ýokary hilli hünär hyzmaty hakykatdanam täsirli we bütin dünýädäki müşderilere uly kömek edýär.

Biz näme edýäris

YUSING toparyna bil baglap, PULUOMIS Toparyň dürli önümleri bilen meşgullanýar, dürli kategoriýalara ünsi jemleýär, ýöne yşyklandyryş we elektrik, öý enjamlary we elektronika, mebel, akylly öý, enjam we gurallar we ş.m. Durmuşa aýlanmak we her bazar üçin amatly bolar ýaly çykdajylaryň netijeliligini kepillendirýäris.

Elýeterli bahalar, pes hilli, özüne çekijiligiň ýoklugy, bölekleýin satyn alyş kanallary ýaly meseleleri çözýäris.Giňişleýin önüm çyzygy we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen, ähli önümlerimiz babatynda size iň oňat toplumlaýyn çözgütleri hödürläp biljekdigimize ynanýarys.

takmynan 12

Kompaniýanyň esasy belgileri

+

1996-njy ýylda döredilen, 26 ýyldan gowrak ösüş bar

+

110-dan gowrak ýokary hünärli gözleg we in engineener her ýyl 100+ täze taslamany tamamlaýar

+

120+ patent alyndy

+ ㎡

YUSING-iň dünýä derejesindäki zawody 78,000㎡ meýdany tutýar

$+ million

Dolandyryş ýylda 30% ösüp, 2022-nji ýylda 300 + million dollara ýetýär

+

YUSING-iň ýylyň dowamynda müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 1200-den gowrak işgäri bar

Ylmy barlaglar

Professional gözleg we barlag topary PULUOMIS-iň üznüksiz üstünliginiň açarydyr.PULUOMIS her ýyl täze tehnologiýany döwrebaplaşdyrmak we innowasiýa etmek üçin gözleg we gözleg işlerine köp mukdarda maýa goýýar.Gözleg we gözleg topary baý pudak tejribesi bolan inersenerler toparyndan durýar we her ýyl döredijilik pikirleri bilen täze önümleri öndürýär we müşderilere meseleleri çözmäge kömek edýär.

Toparymyz

fasf2

Gözleg we gözleg topary

100-den gowrak ýokary hünärli inersener her ýyl 100-den gowrak täze taslamany tamamlady

123

Önümçilik topary

Puluomis ösen enjamlara ep-esli maýa goýdy, her işgäriň yhlasy Puluomis-i şeýle üstünlikli edýär

fasf1

Satyş topary

Giňişleýin meseläni çözmek tejribesi bilen size aýratyn müşderi goldawyny beriň

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.