LB2100 Matter akylly öý LED RGB lampalar

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

 • Naprýa: eniýe:220-240V
 • PF:≥0.5
 • Ra: 80
 • Lumen:400lm - 806lm
 • Material:PA + ALU + HK

 


renzhen renzhen

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklar

No.ok.

Naprýa .eniýe

Wattage

PF

Reňk synagy.

Lumen

Şekil

LB2100

220-240V

9W

≥0.5

3000K-6500K

806lm

A60

LB2200

220-240V

5.5W

≥0.5

3000K-6500K

400lm

C37

LB2300

220-240V

5.5W

≥0.5

3000K-6500K

400lm

G45

LC2100

220-240V

5.5W

≥0.5

3000K-6500K

400lm

GU10

Haryt maglumatlary

Soňky birnäçe ýylyň dowamynda wagtymyzy LED yşyklary öndürmäge sarp etdik.PULUOMIS Matter bilen işleýän LED lampalary özbaşdak ösdürýär we materiýa önümleriniň Europeanewropa bazarynda täze tendensiýasyna we meşhurlygyna reaksiýa bildirmek üçin akylly önümlerimiziň dizaýnyny kem-kemden ösdürýär. Akylly önümlerimiziň ýerleşişini kem-kemden gowulaşdyryň.

Öňdebaryjy hasaplaýyş mümkinçilikleri, blok zynjyryny şifrlemek tehnologiýasy we IPV6 protokoly bilen iň ösen IoT öý materiýasy protokol tehnologiýasyny ulanyp, önüm birikdirilişinde, howpsuzlykda we hasaplaýyş güýjünde ep-esli gowulaşma bar:

Gyrasy hasaplaýyş mümkinçilikleri:Olary özbaşdak öý enjamlaryna gözegçilik ýa-da maşgalalar üçin baglanyşyk gözegçiligi ýaly dürli ýagdaýlarda ulanyp bolýar;

IPV6 teswirnamasy:IPV6 LAN gözegçiligini amala aşyryp biler, bir LAN-yň içinde nol gijikdirme gözegçiligini üpjün edip biler we tor şertleri bolan käbir ýurtlarda ulanyjy gözegçiliginiň ep-esli gijikdirilmegi meselesini çözüp biler;

Birbada birnäçe ekologiýa gözegçilik etmek:Madda bilen bellenen akylly önümlere bir wagtyň özünde Apple, Google, Amazon, Tuya, Xiaomi we mesele protokolyny goldaýan beýleki programmalar gözegçilik edip biler we bu programmalaryň häzirki enjam ýagdaýy täze goşulan ekologiki programmalar bilen sinhronlanar; täze ekologiýa gurnalan programmalar; ähli goşulan ekologiki programmalaryň enjam ýagdaýy;

Üç kodly:Üç kodly bir tehnologiýanyň kömegi bilen her enjamyň özboluşly şahsyýet koduna eýe bolmagyna rugsat berýär.Kod skanerini ulanmak arkaly ähli ekologiki programmalar täze enjamlary tora çalt birikdirip biler.Gözegçilik hyzmatlarynyň hili we satuwy, QR kodlary, şeýle hem enjam iberilişiniň ýerleşýän ýeri, enjamlaryň onlaýn maglumat akymy we hil meseleleriniň çözülmegi bilen yzarlanyp bilner;

Blokirleme şifrlemek tehnologiýasy:“Blockchain” şifrlemek tehnologiýasy enjamyň aragatnaşyk tapgyrynyň howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrmak mümkinçiligine eýedir.Mundan başga-da, Europeanewropa we Amerika ýurtlary bu meseläni howpsuzlyk kadasy hökmünde kabul edýärler;

Dört wersiýa:Dürli sebitleriň köpüsiniň zerurlyklaryna doly laýyk gelýän dört wersiýa giň basyş, köne Europeanewropa standarty, Amerikan standarty we täze Europeanewropa standarty degişlidir;

Materiýa bilen işleýän akylly LED lampalar (2)

Dürli bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin,CE we ROHS şahadatnamalaryelýeterli.Haýsydyr bir şahadatnama gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

PULUOMIS “Smart Home Makers” -e akylly öý çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde has innowasiýa, döredijilik we peýdaly önümler bermäge çalyşýar!Gözleg we gözleg toparymyz, “Matter” -e ukyply zatlary döretmek üçin köp işledi we dürli ýerlerde ulanyp boljak “Matter” bilen işleýän akylly LED lampalarymyz indi elýeterli!Şübhesiz, olar siziň üçin iň amatly wariant bolar.
Aralykda, ýakyn ýyllarda has köp Matter mümkinçilikli önümleri döretmegi dowam etdireris!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.