LCD displeýli we köp sanly rozetkaly OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi

Gysga düşündiriş: • Nokat:OPS01-300 OPS01-600 OPS01-1000
 • Bahalandyrylan güýç / Peak güýji:300w / 500w 600w / 1000w 1000w / 2000w
 • Batareýanyň görnüşi:ýokary hilli litiý ion batareýasy
 • Göwrümi:80AH (296Wh);156AH (577Wh);270.4AH (1000.4Wh)
 • Durmuş sikli:> 500 gezek
 • Bukjanyň agramy:6.1kg;8kg;11.2kg;
 • Bukjanyň ululygy:320X235X310mm;350x235x315;374x260x365mm;
 • AC çykyşy:220V-240V 50Hz * 2 / 110V-120V60Hz * 3;220V-240V 50Hz * 2 / 110V-120V60Hz * 3;220V-240V 50Hz * 2 / 110V-120V60Hz * 3;
 • DC çykyşy (4):13.2v / 10A 132W;13.2v / 10A 132W;13.2v / 10A 132W;
 • Görnüşi-c (1):20V / 5A 60wmax (goşa geçiş);20V / 3A 60wmax (goşa geçiş);20V / 5A 100wmax (goşa geçiş);
 • USB (2):5V / 2.4A;5V / 2.4A;5V / 2.4A;
 • usb-qc3.0:5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Maks;5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Maks;5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Maks;
 • Awtoulag zarýady:13.2v / 10A;13.2v / 10A;13.2v / 10a Maks
 • Yşyklandyryş çyrasy: 4w
 • Işleýiş temperaturasy:-10 ~ 40 ℃;0 ~ 40 ℃;0 ~ 40 ℃
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jikme-jiklikler

  Pyýada ýörişe, kempire we daşarda bolmagyň wagty geldi!Bu döwür şäherlerden uzaklaşyp, tebigatda arassa howadan dem alýan döwürdir.Käbirlerimiz üçin enjamlarymyzy zarýadly saklamak we nirä gitse-de işlemegi talap etmek talap edilýär, OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi gowy saýlaw bolup biler.

  Üýtgeşik dokma.Uly reňkli displeý tehnologiýasy aýdyň sanlary görkezip biler.

  Uptiýaçlyk güýjiň öçmegi.

  Takyk displeý: Takyk güýç displeýi, giriş we çykyş güýji ekrany islän wagtyňyz maşynyň ýagdaýy barada öwrenmäge kömek edýär.

  Üç ölçegli saýlaw: OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekediniň ululygyna baglylykda, elektrik togy kesilende ähli telefonlaryňyzy, çyralaryňyzy ýa-da beýleki möhüm önümleri we maşynlary ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz.Maşgalalar bilen aragatnaşykda bolmak, howa habarnamalaryny almak ýa-da ýatanyňyzda dem alyş maşynyny ulanmak ýaly zatlary edip bilersiňiz.

  Üç zarýad beriş tertibi: gün, öý we awtoulag zarýad beriş usullary, islän ýeriňize garamazdan zarýad islegiňizi amala aşyrmaga kömek edýär.

  Howpsuzlykkepillik: Andokary we pes temperatura täsirine garşylyk, gysga utgaşmadan goramak we aşa ýükden goramak.OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi, howpsuz ulanmagyňyza göz ýetirip biler.

  Yşyklandyryşfunksiýasy: Yşyklandyryş esbaplaryny daşarda aňsat ulanyp bolýar.Goşmaça yşyklandyryş gurallaryny götermegiň zerurlygy ýok.

  PULUOMIS size iň oňat önümler bilen üpjün edip biler, önümlerimiziň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.

  OPS05 Gün paneli we köp zarýad beriş portlary bilen göçürilen elektrik bekedi

  Önümiň görkezilmegi

  LCD displeýli we köp sanly rozetkaly OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi1
  LCD displeýli we köp sanly rozetkaly OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi6
  LCD displeýli we köp sanly rozetkaly OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi7
  LCD displeýli we köp sanly rozetkaly OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi3
  LCD displeýli we köp sanly rozetkaly OPS01 Uly göwrümli göçme elektrik bekedi8

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.